Yönetim Muhasebesi

 Dersin Kapsam ve Amacı: 

Yöneticilere karar almada yardımcı olacak ve faaliyet kontrolünü sağlamaya yönelik bilgilerinin verilmesi dersin amacıdır.

 Dersin Öğrenim Çıktıları: 

  1. Öğrenciler yönetimde etkin karar alma,
  2. Planlama ve kontrol bilgisi ile yeteneği kazanabilecekler,
  3. Süreç maliyetlerini belirleyebilecek,
  4. Hızlı karar verme yetisi kazanabileceklerdir.

Bu bölümde Yönetim Muhasebesi öğrenci ders konu özetlerinin listesini bulabilirsiniz. Unutmayın burada paylaşılanlar “Not” niteliğindedir. Tamamen öğrencinin kendi anlatımına ve yazımına bağlıdır. Ayrıca burada her konunun paylaşılması da söz konusu değildir. Not niteliğinde olduğu için bazı konular bu listeye alınmayabilir. “Ders kitabı” niteliğinde değildir. Buradaki özetleri okumadan önce herhangi bir “Ders Kitabı” edinmeniz ve konulara oradan çalışmanızı tavsiye ederiz. Buradaki notlar “Ders Kitabını” bitirmiş konu tekrarı yapmak isteyenler için geçerlidir. Ders kitabına çalışmadan buradaki öğrenci notlarına çalışmanız size başarı getirmeyecektir. Ders kitabını bitirdikten sonra haftalık veya aylık ders özetlerini tekrar etmeniz konuyu daha kalıcı yapacaktır.


 Ders Konuları: 

 1-  Normal Maliyet Yöntemi

 2-  Değişken Maliyet Yöntemi

 3-  Tam Maliyet Yöntemi

 4-  Fiili Maliyet Yöntemi

 5-  Tahmini Maliyet Yöntemi

 6-  Standart Maliyet Yöntemi

 7-  Sipariş Maliyeti Yöntemi

 8-  Safha Maliyeti Yöntemi