Teknoloji ve Ekonomi

 Dersin Kapsam ve Amacı :

Bu dersin amacı innovasyon ve teknoloji ekonomisi konularının lisans düzeyinde öğretilmesidir.

 Dersin Öğrenim Çıktıları :

  1. Öğrenciler inovasyonların doğasını ve kaynaklarını çözümleyebilecektir.
  2. Öğrenciler inovasyonların büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisini analiz etme becerisi kazanacaktır.
  3. Öğrenciler yenilikçi büyüme süreçlerini analiz etme becerisi kazanacaktır.
 Ders Konuları :

1- Teknoloji ve Ekonomiye Giriş