Ronald Reagan Dönemi 1980-1988

0
11
Ronald Reagan Dönemi

1980-1988 Ronald Reagan Dönemi

1980’lerden sonra globalleşmenin başladığı görülür. Ekonomik globalleşmenin ayakları şöyle özetlenebilir: 

1) Dış ticaretin sınır ötesinde çok önemli ölçüde artması, ülkelerin birbirleriyle olan entegrasyonunun artması. Ticaretle 1980lerden 2000e kadar 3 kat artış vardır. 

2) Finansal sermayenin ciddi akımı. 

3) Emeğin daha mobil hale gelmesi. Marjinal faydanın marjinal maliyeti aştığı durumlarda kişiler toprağını terk edip gitmiş.

Bir dizi kısa ve uzun vadeli tedbirler alınmıştır. Kısa vadede para politikası yapılmıştır. Parasal büyüklükleri daraltıcı bir sıkı para politikası başlatıldı. Enflasyonu düşürmek amacıyla. Arz yanlı bir maliye politikası izlendi. Vergiler düşürüldü.

Reagan döneminde enflasyon düşürüldü. Üretim 1980-1983 arası yeniden canlandı. Vergiler düşürüldü. Bu durum iş adamlarına teşvik oldu ama harcamalar vergilerden büyük olduğu için bütçe açıkları arttı. Bu bütçe açıkları 1980’lerin başında cari açıklara da yol açtı. Hem bütçe açığı hem de cari açıların olduğu bu düzene ikiz açık denir.

G > T

X – M = S – I

X – M = (Sp – Ip) – (G – T)

Kamu çarpanı mekanizması ile gelirler artırılıyor. Geliri artan insanlar hem iç, hem dış harcamalarını artırıyor. Bu da ithalatı artırdı. Vergilerin düşürülmesi ile ortaya çıkan bütçe açıkları beraberinde cari açıkları da getirmiş. Bu durum dorudan etki olarak bilinir. Dolaylı etki ise; bütçe açığı iç borçlanma yoluyla finanse ediliyorsa bu durum faiz oranlarını arttırır. Bu da yurtdışından yatırımları çeker. Yabancı sermaye de işin içine girince ülke içi para değer kazanır. Bu durum da yine ihracatı azaltır; ithalatı arttır, bütçe açığı yaratır. 1980’lerin ortalarında Amerika dünyanın kreditörü iken 1980’lerin sonlarında dünyanın en borçlu ülkesi haline gelmiştir. Cari açıklar Amerikan ekonomisinin yapısal bir sorunudur. Reagan döneminin bir başka özelliği de refah harcamalarının kısılmasıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz