Para Teorisi


Bu bölümde Para Teorisi öğrenci ders konu özetlerinin listesini bulabilirsiniz. Unutmayın burada paylaşılanlar “Not” niteliğindedir. Tamamen öğrencinin kendi anlatımına ve yazımına bağlıdır. Ayrıca burada her konunun paylaşılması da söz konusu değildir. Not niteliğinde olduğu için bazı konular bu listeye alınmayabilir. “Ders kitabı” niteliğinde değildir. Buradaki özetleri okumadan önce herhangi bir “Ders Kitabı” edinmeniz ve konulara oradan çalışmanızı tavsiye ederiz. Buradaki notlar “Ders Kitabını” bitirmiş konu tekrarı yapmak isteyenler için geçerlidir. Ders kitabına çalışmadan buradaki öğrenci notlarına çalışmanız size başarı getirmeyecektir. Ders kitabını bitirdikten sonra haftalık veya aylık ders özetlerini tekrar etmeniz konuyu daha kalıcı yapacaktır.


 Dersin Kapsam ve Amacı: 

Parasal Kavramların, Teorilerin, Parasal Kurum ve Politikaların Detaylı Analizini yapmak.

 Dersin Öğrenim Çıktıları: 

  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, parasal değişkenlerdeki (para arzı, para talebi, faiz oranı, döviz kuru) değişmelerin ve Merkez Bankası politikalarının çözümlemesini yapabilme yetisine sahip olacaktır,
  2. Para teorisinin temelleri ve teorideki yeni gelişmelerin bilgisine sahip olabilecektir,
  3. Para politikası uygulamalarını ve güncel parasal sorunları değerlendirme yetisine sahip olabilecektir.
  4. Öğrenci güncel faiz ve döviz hareketlerini izleme ve değerlendirme yetisine sahip olacaktır.
  5. Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesi stratejisini anlayabilir.

 


 Ders Konuları: 

 1-  Para Teorisine Giriş