Osmanlı’da Eğitim ve Toprak Yönetimi

1
171
Osmanlı'da Eğitim

OSMANLI’DA EĞİTİM – OSMANLI’DA TOPRAK YÖNETİMİ

EĞİTİM

Örgün Eğitim

 1. Saray
  a) Enderun
  b) Harem
  c) Şehzadegan Mektebi – 7 yaşına gelen şehzadeler dönemin ünlü alimlerinden ilk derse başlarlar. Bu derse “Bed-i besmele” denir.
 2. Sıbyan Mektebi(Çocuk okulu)
 3. Medrese

Yaygın Eğitim

 1. Camiler – Mescitler – Dergahlar
 2. Tekke ve Zaviylere
 3. Esnaf Teşkilatı

Medreseler

 • Osmanlıda ilk medrese Orhan Bey döneminde İznik’te açılan “İznik Medresesi” veya “İznik Orhaniyesi” diye geçer.
 • Fatih zamanında günümüz islam enstitüleri veya ilahiyat fakülteleri ayarınca “Sahnı Seman” medreseleri açılmıştır. Bu medreselere öğrenci yetiştirmek amacıyla “Tetimme medreseleri” açılmıştır.
 • Kanuni zamanında açılanlara ise “Süleymaniye Medreseleri” denir.
Not: Süleyman Paşa medresesi ise Osmanlıda günümüze kadar kalan en eski medresedir. Müderris Davud-u Kayser’dir.
 Medreselerin bozulma sebepleri 
 • Medrese müfredatından pozitif bilimlerin çıkarılması veya ders saatlerinin azaltılmasıdır.
 • Beşik Ulemalığının gelmesidir.(Hocanın oğlu hocadır)
 • Avrupa’nın takip edilememesidir.
 Akademik kariyer basamakları 
 • Softa(suhte): bilgisiz öğrenci
 • Danişment(bilgili öğrenci)
 • Muid(stajyer öğretmen)
 • Mülazım(atama bekleyen öğretmen)
 • Müderris(öğretmen)
 • İhtisas Medreseleri
  a) Darültıp: Doktor
  b) Darül hadis: Hadis Öğreticisi
  c) Darül hendes: Mühendis
  d) Darül kurra: Kuran öğreticisi

TOPRAK YÖNETİMİ

Mülk Topraklar

 • Müslüman: Öşri
 • Gayrimüslim: Haraci

Miri Topraklar

 • Paşmaklık: Padişahın annesine ve kızlarına ayrılan toprak.
 • Mukataa: Geliri devlet hazinesine aktarılır.
 • Yurtluk: Geliri sınır boylarında oturanlara ayrılır.
 • Ocaklık: Kale muhafızlarına veya tersanecilere ayrılır.
 • Metruk: Ortak yaşam alanı. Otlak ve yaylak.
 • Vakıf: Geliri kamu yararı için ayrılan topraklardır.
 • Malikane: Devlete yararlılık gösterenlere yaşamları boyunca verilir.
 • Dirlik: Geliri devlet memuruna veya askerlere ayrılan topraklardır. Dirlik üçe ayrılır:
  a) Has: Geliri 100,000 akçeden fazladır. Padişah ve divan üyelerine ayrılır.
  b) Zeamet: Geliri 20,000 akçe ile 100,000 akçe arasındadır. Müderris, Muid, Tabip, Kadı gibi
  c) Tımar: Geliri 3,000 ile 20,000 akçedir. Memurluğa ilk başlayanlar veya en alt düzeydeki memurlar alır.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz