Kurumsal İktisat ve Temel İlkeleri

1
185
Kurumsal İktisat ve Temel İlkeleri
Kurumsal İktisat ve Temel İlkeleri

1990’lerden günümüze kadar ulaşmıştır. Kurucusu Veblen’dir. 19 y.y. sonlarında Amerikan siyasi ve ekonomik atmosferi çoğu iktisatçıyı Neoklasik iktisadın varsayımlarını sorgulamaya yöneltti. O dönemde tekelcilik, yoksulluk yaygın. Çalışma saatleri uzun sosyal güvenlik zayıftır. Veblen toplumun radikal biçimde yeniden inşasını savunuyordu.

Temel İlkeleri

1. Bütüncül Araştırma: Sistemi oluşturan küçük parçaların bütünle ilişkisiz gibi ele alınması, karmaşık yapıya sahip bütünün doğru anlaşılmasını engeller. Kurumcu iktisat, toplumsal süreçler, toplumsal ilişkiler ve tüm yönleriyle toplumla ilgilidir.

2. Kurumlara Vurgu: Kurum, adetleri, sosyal alışkanlıkları, kültürü, hayat tarzlarını kapsar. İktisadi hayat, iktisadi yasalar tarafından değil iktisat kurumları tarafından düzenlenmeli.

3. Darwinci-Evrimci Yaklaşım: Ekonomi ve ekonominin kurumları sürekli değiştiği için analizde evrimci yaklaşım kullanılmalı. Bu nedir? yerine Buraya nasıl geldik? diye sorulmalı.

4. Normal Denge Kavramının Reddi: Devresel muhakeme ilkesini benimser. Birbirini izleyen sebep sonuç zinciri şeklinde yürütmeyi benimser. Denge diye bir normal durum yoktur. Yetersizliklerin ve yanlış ayarlamaların üstesinden gelebilmek için bunun mübadelesini gerekli görür.

5. Çıkar Çatışması: Çıkar uyumuna itiraz eder.

6. Liberal-Demokratik Norm: Laissez-Faire eleştirirler.

7. Zevk-Zahmet İlkesinin Reddi: Freudçu ve davranışçı psikolojiyi esas alır.

Kurumlar konjonktür dalgalarına ve tekellere büyük ağırlık vermişlerdir. Ilımlı iktisadi planlama teşebbüsleri hakimdir.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz