KPSS Tarih Konuları ve Özetleri

KPSS TARİH


Bu bölümde KPSS Tarih öğrenci ders konu özetlerinin listesini bulabilirsiniz. Unutmayın burada paylaşılanlar “Not” niteliğindedir. Tamamen öğrencinin kendi anlatımına ve yazımına bağlıdır. Ayrıca burada her konunun paylaşılması da söz konusu değildir. Not niteliğinde olduğu için bazı konular bu listeye alınmayabilir. “Ders kitabı” niteliğinde değildir. Buradaki özetleri okumadan önce herhangi bir “Ders Kitabı” edinmeniz ve konulara oradan çalışmanızı tavsiye ederiz. Buradaki notlar “Ders Kitabını” bitirmiş konu tekrarı yapmak isteyenler için geçerlidir. Ders kitabına çalışmadan buradaki öğrenci notlarına çalışmanız size başarı getirmeyecektir. Ders kitabını bitirdikten sonra haftalık veya aylık ders özetlerini tekrar etmeniz konuyu daha kalıcı yapacaktır.


 1-  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

 2-  İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

 3-  İslamiyet Öncesi Diğer Türk Devletleri

 4-  İslam Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet

 5-  Türk İslam Devletleri

 6-  Anadolu’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

 7-  İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür Ve Medeniyeti

 8-  Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

 9-  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti – Bölüm 1

 10-  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti – Bölüm 2

 11-  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti – Bölüm 3

 12-  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti – Bölüm 4

 13-  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti – Bölüm 5

 14-  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti – Bölüm 6

 15-  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

 16-  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

 17-  17. Yüzyıl İstanbul, Eyalet ve Celali İsyanları

 18-  17. Yüzyıl Islahatları

 19-  18. Yüzyılda Osmanlı Devleti

 20-  18. Yüzyıl Islahatları

 21-  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

 22-  2. Mahmut Islahatları

 23-  Tanzimat Dönemi Islahatları

 24-  Tanzimat Dönemi ve Osmanlı Fikir Akımları

 25-  İstibdat Dönemi Yenilikleri | 2. Abdülhamit Islahatları

 26-  Trablusgarp ve Balkan Savaşları

 27-  Mondros Ateşkes Anlaşması ve İlk İşgaller

 28-  1. Dünya Savaşı (1914 – 1918)

 29-  Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

 30-  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

 31-  Amasya Genelgesinin Önemi ve Maddeleri

 32-  Erzurum Kongresinin Önemi ve Maddeleri

 33-  Sivas Kongresinin Önemi ve Maddeleri

 34-  Amasya Görüşmelerinin Önemi ve Maddeleri

 35-  Misak-ı Millinin Önemi ve Maddeleri

 36-  1. TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar

 37-  Sevr Barış Anlaşması

 38-  Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

 39-  Lozan (Lausanne) Barış Anlaşması

 40-  Atatürk’ün Hayatı

 41-  Atatürk Dönemi İç Politika

 42-  Atatürk İlke ve İnkılapları

 43-  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 44-  Cumhuriyet Dönemi Kültür Ve Medeniyeti

 45-  Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi

 46-  2. Dünya Savaşı (1939 – 1945)

 47-  Soğuk Savaş Dönemi

 48-  Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

 49-  Yumuşama Dönemi

 50-  Yumuşama Döneminde Türkiye

 51-  Küreselleşen Dünya