1961 anayasası

1961 Anayasası

1961 ANAYASASI Tarihler 27 Mayıs 1960 yılını gösterdiğinde İhtilal olmuş ve anayasal dönem değişiklik süreci başlamıştı. İktidarı ele geçiren Milli Birlik Komitesi yeni anayasanın hazırlanması için kurucu niteliği taşıyan meclisi kurmuş ve bu meclis hazırlanan...
1921 ve 1924 Anayasası

1921 ve 1924 Anayasası

1921 ANAYASASI Türkiye Cumhuriyeti’nin en kısa ve en özlü anayasası olarak tarihe geçen 1921 Anayasasının en önemli özelliği saltanat ve mutlak monarşinin milli egemenlik ile bağdaşmadığı konusunda yasalardır. Anayasanın bu kadar kısa ve öz olmasının...
Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Tarihi

TÜRK ANAYASA TARİHİ KPSS sınavında hem vatandaşlık hem tarih branşında sorulan konulardan biri de Anayasa tarihidir. Türk Anayasa tarihine baktığımız zaman geniş kapsamlı yazılı anayasamız 1808 yılında Sened-i İttifak ile başlıyor. 1982 yılına kadar değişen...
Millet Meclisi

Yasama ve Milletvekilliği

YASAMA NEDİR? Yasama, bir ülkenin yetkili kurumlarında yer alan kişi ve uzmanlar tarafından hazırlanan kuralların yasa haline getirildiği sistemdir. Yasama sisteminde kanun yapma, kanunları değiştirme, kanunları kaldırma gibi yetkiler bulunmaktadır. Ülkemizde yasama yetkisi TBMM elindedir....
Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri

Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri

DEMOKRASİ NEDİR? Demokrasi, halkın seçim yoluna başvurarak kendi kendini yönettiği biçime denilmektedir. KPSS Vatandaşlık bölümünde sıkça sorulan sorulardan biri olan Demokrasi konusunda öğrenciler ülkemizden pay biçerek bazı yanlışlara düşebilmektedir. Demokrasi ortamının oluşması için meclis olması...
Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

DEVLET NEDİR? Devlet, bir milletin toprak bütünlüğü üzerinde egemenliği sağladığı siyasi otorite yapısıdır. Yani bir devletin olabilmesi için gereken millet, toprak, egemenlik şeklinde 3 unsura ihtiyaç duyar. Devlet bulunduğu topraklarda en üst siyasi oluşumdur. Devletin...

Hukuk Kavramının Çeşitleri

0
Hukuk kavramının çeşitleri: Pozitif Hukuk, Mevzu Hukuk, ideal Hukuk, Tarihi Hukuk, Objektif Hukuk ve Subjektif Hukuk. 1. Pozitif Hukuk Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne denilmektedir. Pozitif hukuka kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, örf...

Hukukun Türleri

0
Hukukun Türleri Hukukun türlerini dörde ayırırız: Emredici hukuk, Tamamlayıcı hukuk, Tanımlayıcı hukuk ve Yorumlayıcı hukuk. A. Emredici Hukuk Emredici hukuk, bireylerin uymak zorunda olduğu kurallara denir. Bu kurallar düzenlenirken kişilerin kendi iradeleri dikkate alınmaz. Yani kişiler bir...

Hukuk Boşluğu ve Kanun Boşluğu

0
Hukuk Boşluğu ve Kanun Boşluğu Hukuk boşluğunda hem yazılı hem de yazısız hukuk kurallarında o sorunu çözebilecek bir kuralın olmamasıdır. Bu durumda ilgili hakim olayı yasa koyucu gibi düşünerek yani kendisi hukuk yaratarak çözer. Kanun boşluğu...

Hukukun Kaynakları: Yazılı, Yazısız ve Yardımcı Kaynaklar

0
Hukukun Kaynakları Nelerdir? Hukukun kaynaklarını üçe ayırabiliriz. İlki yazılı kaynaklar ikinci yazısız kaynaklar ve üçüncüsü ise yardımcı kaynaklardır. Hakim bir davada karar verirken ilk önce yazılı eğer bunda yoksa yazısız ve son olarak da yardımcı...
Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler

Fiil Ehliyeti ve Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu

0
Fiil Ehliyeti ve Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu Fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin hukuki durumu aynı değildir. Gerçekten, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan ve aynı zamanda kısıtlı da bulunmayan bir kişinin hukuki durumu ile...
Temel Hukuk Kavramları

Hukuk Başlangıcı ve Temel Hukuk Kavramları

0
Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların, yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara sosyal düzen kuralları denilmektedir. Bu kurallara aykırı hareket sosyal bazı tepkilere yol açar. Farklı biçimlerde görülen bu...

Recent Posts