Marx Ücret Teorisi

0
Tıpkı emek gücü de mal gibidir. Emek gücünün fiyatı da işçinin kendini yeniden üretecek emek-zamanla ölçülür. İşçinin fazla çalıştırılmasından dolayı ortaya çıkan değere artık değer denir. Gerekli zaman; işçinin kendini yeniden üretmesi yani barınma,...

Marksist İktisat Teorisi

0
İngiliz politik iktisatçılardan özellikle Smith ve Ricardo'dan etkilenmiştir. Kapitalizme kadar bir iktisat politikası yoktur, kapitalizmi anlamaya yönelik bir iktisat teorisi oluşturuldu. Değer/ Ücret Teorisi Artık Değer Teorisi Bir malın 2 değeri vardır: Kullanım değeri ve ...

Ronald Reagan Dönemi 1980-1988

0
1980-1988 Ronald Reagan Dönemi 1980'lerden sonra globalleşmenin başladığı görülür. Ekonomik globalleşmenin ayakları şöyle özetlenebilir:  1) Dış ticaretin sınır ötesinde çok önemli ölçüde artması, ülkelerin birbirleriyle olan entegrasyonunun artması. Ticaretle 1980lerden 2000e kadar 3 kat artış vardır.  2) Finansal sermayenin...

Kılcal Damarlarda Madde Alışverişi

0
KILCAL DAMARLARDA MADDE ALIŞVERİŞİ Kapillerler: Ortalama çapları 5-10 mikrometre olan, duvarları çok ince kılcal damarlardır. Anteriyoller: Çapları arterlere oranla küçüktür. Periferik direnci değiştirerek kapiller yatağa kan akımını düzenlerler. Metarteriyoller: En uç arteriyel damarlardır. Arteriyel kanın kapiller ağa...

Egzersiz Fizyolojisi

0
Egzersiz Fizyolojisi İskelet Kası Fonksiyonları Hareket Koruma: İstemli veya refleks yolla kasılarak organları dış etkenlerden korurlar. Mekanik İş Isı Üretme: Kas kasılmaları ısı oluşumunda en önemli yoldur. Kas Lifi Tipleri Kas lifleri farklı mekanik ve kontraktil özellikler...

Düz Kas Fizyolojisi

0
DÜZ KAS FİZYOLOJİSİ Diğer kas tiplerine göre oldukça küçüktür. Hücreler iğ(mekik) şeklindedir. İskelet kas lifleri başkalaşımlarından sonra bölünemezler, düz kas hücreleri bölünebilme yeteneklerini korur. Kontraktil kısımlarında; sarkomer ve Z çizgileri bulunmaz. Kalın filament (miyozin)...

Amerika Ekonomisi Hakkında Bilgi

0
Tarihsel açıdan baktığımızda kapitalizmin özünün müthiş bir dalgalanmaya açık olduğunu görürüz. Özellikle 1945 sonrası Amerika çok güçlenmiştir. Teknolojide bir numaradır. Savaştan hiç yıpranmamıştır. Eğitim düzeyi yüksek işçiye sahiptir. Çok zengindir. Milli geliri yüksektir. Yöneticiler...

2008 Küresel Finansal Krizin Nedenleri

0
Küresel Finansal Krizin Nedenleri 2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal krizin sebepleri ABD’de yaşanan ekonomik durgunluk sonucunda ABD Merkez Bankası (FED) kısa vadeli gösterge oranlarını düşürmeye başlamıştır. Faizler gayrimenkul fiyat artışlarının altında kaldığı için borçlanarak...

Post Keynesyen Yaklaşım: Finansal Kırılganlık

0
Post Keynesyen Yaklaşım Post Keynesyen yaklaşımının kriz hakkında görüşleri, asimetrik bilgi, finansal kırılganlık ve paranın içselliği teorisine dayanır. Paranın içselliği teorisinde ekonomistler arasında görüş farklılıkları vardır. İçsel para yaklaşımını, vertikalist ve horizontalist olmak üzere ikiye...

Krizlere Yol Açan Faktörler

0
Krizlere Yol Açan Faktörler Mishkin’e göre finansal piyasalarda ortaya çıkan finansal krizlerin dört temel nedeni vardır. Bu dört neden gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Bunlar: Faiz oranlarında meydana gelen yükselmeler, Belirsizliklerde artış, Banka...

Finansal Kriz

0
Finansal Kriz Finansal kriz, finansal piyasaların bozulduğunu gösterir. Ekonomik, politik ve sosyal yaşamın yapısından ve değişkenliğinden kaynaklanmaktadır. Piyasaların etkin işleyiş gücünü bozan ve reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkiler yaratabilen finansal piyasalardaki çöküşlerdir. Finansal krizlerin...

Dış Borç Krizi

0
Dış Borç Krizi Günümüzde devletler arasındaki rekabetin artması, gelişmemiş ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalamak için kalkınmayı sağlamak istemesi, olağanüstü durumlar ve artan ihtiyaçlar finansman ihtiyacını artırmıştır. Devlet giderlerini finanse etmek için vergi ve gelirlerinin yanında ya...

Recent Posts