Kılcal Damarlarda Madde Alışverişi

0
KILCAL DAMARLARDA MADDE ALIŞVERİŞİ Kapillerler: Ortalama çapları 5-10 mikrometre olan, duvarları çok ince kılcal damarlardır. Anteriyoller: Çapları arterlere oranla küçüktür. Periferik direnci değiştirerek kapiller yatağa kan akımını düzenlerler. Metarteriyoller: En uç arteriyel damarlardır. Arteriyel kanın kapiller ağa...

Egzersiz Fizyolojisi

0
Egzersiz Fizyolojisi İskelet Kası Fonksiyonları Hareket Koruma: İstemli veya refleks yolla kasılarak organları dış etkenlerden korurlar. Mekanik İş Isı Üretme: Kas kasılmaları ısı oluşumunda en önemli yoldur. Kas Lifi Tipleri Kas lifleri farklı mekanik ve kontraktil özellikler...

Düz Kas Fizyolojisi

0
DÜZ KAS FİZYOLOJİSİ Diğer kas tiplerine göre oldukça küçüktür. Hücreler iğ(mekik) şeklindedir. İskelet kas lifleri başkalaşımlarından sonra bölünemezler, düz kas hücreleri bölünebilme yeteneklerini korur. Kontraktil kısımlarında; sarkomer ve Z çizgileri bulunmaz. Kalın filament (miyozin)...

Aksiyon Potansiyeli

0
AKSİYON POTANSİYELİ NEDİR? Sinir ve kas hücrelerinin membranları uyarıldıkları zaman oluşturdukları büyük, ani ve hızlı potansiyeli değişimine aksiyon potansiyeli denir. İstirahat Potansiyeli: Zar potansiyeli, dinamik bir dengedir. Enerji harcanarak (pompa) ve pasif kuvvetlerle (Donnan) sağlanır. İstirahat...

Kas Kasılması, Kas Spazmı

0
Kas Kasılması İskelet kası dinlenim zar potansiyeli -90 mV’dur. Aksiyon potansiyeli 2-4 ms sürer. Kas Sarsısı: Kasta oluşan aksiyon potansiyeli, kasta kasılma ve bunu izleyen gevşemeye neden olur, bu olaya denir. Zar depolarizasyonunun başlamasından 2...

İskelet Kasları

0
İSKELET KASLARI Vücudun %40ı iskelet kası, %10u düz ve kalp kasıdır. 3 tür kas vardır. Bunlar; iskelet kası, kalp kası ve düz kasıdır. Uyarılabilen özellikteki kas hücrelerinden oluşan kas dokusu; Uyarıları zar yüzeyleri boyunca...

Membranöz Organeller

0
MEMBRANÖZ ORGANELLER ENDOPAZMİK RETİKULUM: Hücre içinde sitoplazmada birbirleriyle kaynaşan ve çekirdek zarına katılım gösteren ancak hücre yüzeyine açıklığı olmayan kese ve kanalcıklardan oluşur. Çekirdek dış zarı ER zarı olarak devam eder, çekirdek çift zarı arasındaki...

Hücre Zarları, Hücre Membranı

0
HÜCRE Hücreler protoplazmadan oluşmuştur. Protoplazma hücrenin canlı kısmını oluşturur. Hücrenin çekirdek ve hücre zarı arasında kalan yerleri sitoplazma olarak adlandırılır. Çekirdek protoplazması nükleoplazma veya karyoplazma olarak adlandırılır. (Hematoksilen-Eozin) Rutin boyama teknikleriyle sitoplazma komponentleri belirgin olarak...

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

0
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları Tip 1 Aşırı Duyarlılık (Anaflaktoid Tip) En büyük prototipi bronşiyal astım olarak gösterilebilir. Birçok aşamadan geçerek oluşur.  Eksojen kaynaklı bir antijenin solunum sistemi mukozası üzerinden vücuda girmesi gerekiyor. Antijen sunan hücreler aracılığıyla veya...

Lenfosit Yetmezlikleri

0
B Lenfosit Yetmezlikleri 1-Bruton’un X’e Bağlı Agammoglobülinemisi Sekiz dokuz aylık çocuklarda sık sık görülmeye başlayan bateriyal enfeksiyonlar ile tespit edilebilen B lenfosit yetmezliği kaynaklı hastalıktır. En önemli defekti kemik iliği içerisinde pre-B lenfositlerinden olgun B lenfosit...

Kronik İnflamasyon

0
Kronik İnflamasyon Kronik inflamasyon uzun  süreli inflamasyonlara yapılan tanıdır. Kronik inflamasyonun birbirinden farklı üç önemli özelliği vardır. Bu özelliklerden ilki mononükleer inflamatuvar hücrelerin inflitrasyonu olarak gösterilebilir. Mononükleer inflamatuvar hücreler makrofajlar, lenfositler ve plazma hücresi olarak...

Lökosit Hareketleri

0
Lökosit Hareketleri Lökositler inflamasyon bölgesine doğru hareket ederken sırayla beş farklı işlemi yerine getirmek zorundadır. 1-Marijinasyon ve Yuvarlanma Lökosit hareketi diğer bir adıyla lökosit göçünün ilk aşaması marijinasyon ve yuvarlanmadır. Geçirgenliğin artması sebebiyle dışarı kan plazmasında kaçış...

Recent Posts