Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

0
DEVLET NEDİR? Devlet, bir milletin toprak bütünlüğü üzerinde egemenliği sağladığı siyasi otorite yapısıdır. Yani bir devletin olabilmesi için gereken millet, toprak, egemenlik şeklinde 3 unsura ihtiyaç duyar. Devlet bulunduğu topraklarda en üst siyasi oluşumdur. Devletin...

Basit Faiz Hesaplamaları

0
Faiz, basit ya da bileşik faiz yöntemine göre hesaplanabilir. Genellikle kısa vadeli denilen bir yıla kadar süreli finansal işlemlerde basit faiz yöntemi, bir yıldan daha uzun süreli işlemlerde bileşik faiz yöntemi kullanılmaktadır. Ancak son...

Hukuk Kavramının Çeşitleri

0
Hukuk kavramının çeşitleri: Pozitif Hukuk, Mevzu Hukuk, ideal Hukuk, Tarihi Hukuk, Objektif Hukuk ve Subjektif Hukuk. 1. Pozitif Hukuk Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne denilmektedir. Pozitif hukuka kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, örf...

Sanayi Teşvik Yasası ve Maddeleri

0
Sanayi Teşvik Yasası 1927 yılında, 1913 yılında yürürlükte olan yasanın kapsamı genişletilmiştir. Sanayi Teşvik Yasasının Maddeleri Uygun görülen girişimcilere 10 hektara kadar arazi verilecek, Kazanç, gümrük vergileri ve  harçlardan indirim sağlanacaktır, Haberleşme bağlantıları (altyapı) ücretsiz...

Hukukun Türleri

0
Hukukun Türleri Hukukun türlerini dörde ayırırız: Emredici hukuk, Tamamlayıcı hukuk, Tanımlayıcı hukuk ve Yorumlayıcı hukuk. A. Emredici Hukuk Emredici hukuk, bireylerin uymak zorunda olduğu kurallara denir. Bu kurallar düzenlenirken kişilerin kendi iradeleri dikkate alınmaz. Yani kişiler bir...

Hukuk Boşluğu ve Kanun Boşluğu

0
Hukuk Boşluğu ve Kanun Boşluğu Hukuk boşluğunda hem yazılı hem de yazısız hukuk kurallarında o sorunu çözebilecek bir kuralın olmamasıdır. Bu durumda ilgili hakim olayı yasa koyucu gibi düşünerek yani kendisi hukuk yaratarak çözer. Kanun boşluğu...

Hukukun Kaynakları: Yazılı, Yazısız ve Yardımcı Kaynaklar

0
Hukukun Kaynakları Nelerdir? Hukukun kaynaklarını üçe ayırabiliriz. İlki yazılı kaynaklar ikinci yazısız kaynaklar ve üçüncüsü ise yardımcı kaynaklardır. Hakim bir davada karar verirken ilk önce yazılı eğer bunda yoksa yazısız ve son olarak da yardımcı...

Present Continuous (Progressive) Tense

0
Present Continuous (Progressive) Tense Türkçe açıklamaları çok fazla yapmayacağız. Çünkü ingilizce öğrenmek istiyorsak bunu İngilizce ana dilinde öğrenmek gerekiyor. Sizin yapmanız gereken tek şey kelime ezberlemek olacaktır. Tavsiyem ise bu sayfayı yazıcıdan çıkartıp bilmediğiniz kelimelerin...

Simple Present (Present Simple) Tense

1
Simple Present Tense Türkçe açıklamaları çok fazla yapmayacağız. Çünkü ingilizce öğrenmek istiyorsak bunu İngilizce ana dilinde öğrenmek gerekiyor. Sizin yapmanız gereken tek şey kelime ezberlemek olacaktır. Tavsiyem ise bu sayfayı yazıcıdan çıkartıp bilmediğiniz kelimelerin üzerini...

Savunma Mekanizmaları ve Türleri

0
SAVUNMA MEKANİZMALARI Kaçma ya da tehlikeyi ortadan kaldırmaya yönelik saldırma biçiminde savunma düzenekleri vardır. Alt benlik(id): Haz ilkesi geçerlidir. Bekletme erteleme söz konusu değildir. Benlik(ego): İd ile dış dünyada arabuluculuk yapar. Temel görevi uyumdur. Ego, id aksine...

Recent Posts