Konkordato Nedir

Konkordato Nedir?

0
KONKORDATO NEDİR? Son günlerde televizyon ekranlarında sıkça duyduğumuz şirketlerin konkordato vermesi ile ilgili birçok kişi konkordato nedir? Sorusunu sormaktadır. Konkordato işleminin kısaca tanımını yapmak gerekirse bir şirketin mevcut borçlarını ödeyememesi durumunda alacaklılara karşı belirli periyotlar...

Kapitalizmin Japon Modeli

0
Kapitalizmin Uzak Doğu Modeli Diğer kapitalist modellerden oldukça farklıdır. Batının dışında kendi dinamikleriyle kapitalizmi yaratabilen tek ülke Japonya olmuştur. Japonya Dünya GSYH’nin %15'ini üretir. Dünyanın en büyük 2. ülkesidir ve son 10 yıldır sadece %1...
Sosyalist İşçiler

Kornai’nin Sosyalizme Yaklaşımı

0
Marksist-Leninist bir komünist partinin egemenliği. Devlet yada kamu benzeri şirketler mülkiyeti. Bürokratik, planlamaya dayalı bir koordinasyon mekanizması. Fiyatların ve ücretlerin devlet tarafından saptanması yani idare olması. Tüketicinin fiyatlara tepkisinin zayıflığı. Yumuşak bütçe sınırı...

1985-1991 Mihail Gorbaçov Dönemi

0
İki tane çok önemli reform yapıldı. 1) Perestroyka (Ekonomide yeniden örgütlenme, yapılanma). 2) Glasnost (Siyasi alanda reform). Peki bu reformları yapmaya neden gerek duyuldu? Sorunlar nelerdi? Fiyatlar : Hiç bir şekilde işlevini yerine getiremeyince,...

1928-1953 Stalin Dönemi

0
Çok katı, çok gaddar politikalar izlenmiş. Ne eyapacaksak kendimiz yapacağız, tasarrufumuzu da kendimiz yapacağız mantığı ile hareket edilmiş. Stalinizm özellikleri: Stalinizm tamamen pragmatiktir. Sanayileşmede ve orduda batıyı aşmak temel hedeftir. Dışa kapalı olduğu için iç...

Marx’a Getirilen Eleştiriler

0
1929 krizinde Marksın dedikleri büyük ölçüde gerçekleşmiş. Marksa göre kapitalizm bu krizle birlikte yıkılacak sosyalizm ortaya çıkacaktır. Ancak Kapitalizm yıkılmamış, çok değişmiş, kompleks bir hal almıştır. İşçi-işveren gerilimi azalmıştır. Dolayısıyla Marksın çöküşle ilgili senaryoları...

Marx Ücret Teorisi

0
Tıpkı emek gücü de mal gibidir. Emek gücünün fiyatı da işçinin kendini yeniden üretecek emek-zamanla ölçülür. İşçinin fazla çalıştırılmasından dolayı ortaya çıkan değere artık değer denir. Gerekli zaman; işçinin kendini yeniden üretmesi yani barınma,...

Marksist İktisat Teorisi

0
İngiliz politik iktisatçılardan özellikle Smith ve Ricardo'dan etkilenmiştir. Kapitalizme kadar bir iktisat politikası yoktur, kapitalizmi anlamaya yönelik bir iktisat teorisi oluşturuldu. Değer/ Ücret Teorisi Artık Değer Teorisi Bir malın 2 değeri vardır: Kullanım değeri ve ...

Ronald Reagan Dönemi 1980-1988

0
1980-1988 Ronald Reagan Dönemi 1980'lerden sonra globalleşmenin başladığı görülür. Ekonomik globalleşmenin ayakları şöyle özetlenebilir:  1) Dış ticaretin sınır ötesinde çok önemli ölçüde artması, ülkelerin birbirleriyle olan entegrasyonunun artması. Ticaretle 1980lerden 2000e kadar 3 kat artış vardır.  2) Finansal sermayenin...

Düz Kas Fizyolojisi

0
DÜZ KAS FİZYOLOJİSİ Diğer kas tiplerine göre oldukça küçüktür. Hücreler iğ(mekik) şeklindedir. İskelet kas lifleri başkalaşımlarından sonra bölünemezler, düz kas hücreleri bölünebilme yeteneklerini korur. Kontraktil kısımlarında; sarkomer ve Z çizgileri bulunmaz. Kalın filament (miyozin)...

Amerika Ekonomisi Hakkında Bilgi

0
Tarihsel açıdan baktığımızda kapitalizmin özünün müthiş bir dalgalanmaya açık olduğunu görürüz. Özellikle 1945 sonrası Amerika çok güçlenmiştir. Teknolojide bir numaradır. Savaştan hiç yıpranmamıştır. Eğitim düzeyi yüksek işçiye sahiptir. Çok zengindir. Milli geliri yüksektir. Yöneticiler...

2008 Küresel Finansal Krizin Nedenleri

0
Küresel Finansal Krizin Nedenleri 2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal krizin sebepleri ABD’de yaşanan ekonomik durgunluk sonucunda ABD Merkez Bankası (FED) kısa vadeli gösterge oranlarını düşürmeye başlamıştır. Faizler gayrimenkul fiyat artışlarının altında kaldığı için borçlanarak...

Recent Posts