Hukuk Kavramının Çeşitleri

0
Hukuk kavramının çeşitleri: Pozitif Hukuk, Mevzu Hukuk, ideal Hukuk, Tarihi Hukuk, Objektif Hukuk ve Subjektif Hukuk. 1. Pozitif Hukuk Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne denilmektedir. Pozitif hukuka kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, örf...

Hukukun Türleri

0
Hukukun Türleri Hukukun türlerini dörde ayırırız: Emredici hukuk, Tamamlayıcı hukuk, Tanımlayıcı hukuk ve Yorumlayıcı hukuk. A. Emredici Hukuk Emredici hukuk, bireylerin uymak zorunda olduğu kurallara denir. Bu kurallar düzenlenirken kişilerin kendi iradeleri dikkate alınmaz. Yani kişiler bir...

Hukuk Boşluğu ve Kanun Boşluğu

0
Hukuk Boşluğu ve Kanun Boşluğu Hukuk boşluğunda hem yazılı hem de yazısız hukuk kurallarında o sorunu çözebilecek bir kuralın olmamasıdır. Bu durumda ilgili hakim olayı yasa koyucu gibi düşünerek yani kendisi hukuk yaratarak çözer. Kanun boşluğu...

Hukukun Kaynakları: Yazılı, Yazısız ve Yardımcı Kaynaklar

0
Hukukun Kaynakları Nelerdir? Hukukun kaynaklarını üçe ayırabiliriz. İlki yazılı kaynaklar ikinci yazısız kaynaklar ve üçüncüsü ise yardımcı kaynaklardır. Hakim bir davada karar verirken ilk önce yazılı eğer bunda yoksa yazısız ve son olarak da yardımcı...
Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler

Fiil Ehliyeti ve Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu

0
Fiil Ehliyeti ve Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu Fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin hukuki durumu aynı değildir. Gerçekten, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan ve aynı zamanda kısıtlı da bulunmayan bir kişinin hukuki durumu ile...
Temel Hukuk Kavramları

Hukuk Başlangıcı ve Temel Hukuk Kavramları

0
Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların, yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara sosyal düzen kuralları denilmektedir. Bu kurallara aykırı hareket sosyal bazı tepkilere yol açar. Farklı biçimlerde görülen bu...

Recent Posts