İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

1
1492
Türklerin Göç Haritası
Türklerin Göç Haritası

TÜRK ADININ ANLAMI

Türk kelimesinin “Töreli, Nizam, Kanun Sahibi, Türeyen, Üreyen” anlamlarına gelmektedir. Tarihte Türk kelimesi ilk defa Çin kaynaklarında karşımıza çıkar. Çin kaynaklarında Türkler hakkında bir çok yazı vardır. Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı” yine Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise “türeli, kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini söyler.

TÜRKLERİN ANA YURDU

Orta Asya’da bir çok kültür vardır. Bunlar:

 • Anav: Orta Asya’daki en gelişmiş kültür bölgesidir.Günümüzde Batı Türkistan’da Aşkabat yakınlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır.
 • Afenesyova: Türk kültür bölgesidir. Türklere ait araç-gereçler bulunmuştur. Altay Sayan dağlarının kuzey batısında yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.
 • Andronova: Hazar Denizi’nin kuzey doğusunda Ural Dağları’na kadar uzanan bölgede en geniş yayılma alanına sahip kültürdür.
 • Karasuk: Yenisey Irmağı’nın bir kolu olarak Karasuk Nehri kenarında oluşmuştur.
 • Tagar: Abakan bölgesindedir. En gelişmiş kültürdür.

TÜRK GÖÇLERİ

Atalarımız Orta Asya’da göçebe bir yaşam sürüyorlar.  Bu dönemde Çin, Moğol ve Tunguz gibi bir çok kabile ile de mücadele ediliyor. Türkler daha sonra bu bölgelerden farklı bir bölgelere göç ediyor. Bu göçlerin ekonomik ve siyasal nedenleri ve sonuçları:

 Göçlerin Ekonomik ve Sosyal Nedenleri  

 • Kuraklık,
 • Hayvan hastalıkları,
 • Nüfusun aşırı artması ve buna bağlı olarak hayvan sayısının azalması,
 • Ekonomik faktörler,
 Göçlerin Siyasal Nedenleri  
 • Boyların kendi aralarındaki mücadeleleri,
 • Yeni yurtlar edinme düşüncesi (Cihan hakimiyeti)
 • Çin, Moğol baskıları olarak sıralayabiliriz.

>> Kavimler Göçü

Türkler Orta Asya’dan Çin bölgesi, Afganistan, Sibirya, İran, Anadolu, Avrupa, Kuzey Suriye, Mısır gibi bölgelere göç etmiştir. Türk tarihini araştırmak zordur. Çünkü atalarımız tarih boyunca farklı bölgelerde yaşamış. Bundan dolayı araştırma yapmak oldukça zordur.

 Bir sonraki konumuz: 

>> İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz