İslamiyet Öncesi Diğer Türk Devletleri

1
117
Avarlar devleti bayrağı

AVARLAR

 Bir önceki konumuz: 

>> İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

Avarlar Türk tarihinde İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir. Sasaniler ile birlikte kuşatmışlardır. (619-26) Avrupa’da kurulan ve Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk Türk devletidir. Üzengi yapımını Avrupa’ya öğretmişlerdir. (Avrupa Hunları ‘da üzengi yapımını Avrupalılara kısmen öğretmişlerdir.) Kurucusu Bayan Han’dır. Orta Asya’da bulunan Avarlar Devletini Köktürk (Göktürk) Devleti yıkmıştır. (Orta Asya’daki Avarlar Çin kaynaklarında Juan-juan Devleti olarak bilinir.) Bumin Kağan o dönemde Avar Devletinin demirci işçisidir. Bumin Kağan Avar İmparatorunun kızını istemiştir. Fakat İmparator Bumin Kağanı siz benim aşağılık demircilerimsiniz diyerek vermemiştir. Bumin Kağan emrindeki Türk boylarıyla isyan ederek bu devletin varlığına son veriyor. Avarlar Avrupa’ya doğru göç ediyor. Sonra Köktürk (Göktürk) İmparatorluğu kuruluyor.

Avrupa Hun Devleti Avarlar
Kurucusu Balamir Han’dır. Anadolu’ya ayak bastılar. En önemli hükümdarı Atilla’dır. Doğu Roma İmparatorluğunu vergiye bağladılar. Zamanla göçlerle beslenemediği için benliklerini yitirdiler. Kurucusu Bayan Han’dır. Sasaniler ile birlikte İstanbul’u kuşattılar. (Türk tarihinde ilk defa) Üzengi yapımını Avrupalılara öğrettiler. Töles isyanı sonucu yıkıldılar. (Tölesler bir Türk boyudur.)

HAZARLAR

Bulundukları bölgede “Kürk Yolu” geçmektedir. Ayrıca Yahudiler ticaret yaparak zenginleşirler. Hazarlarda Kürk Yoluyla kürk satarak zenginleşmişlerdir. Zengin ülke diğer ülkelerin saldırılarına açık hale gelir. Hazar içerisinde yaşayan Müslümanlar Hazar Yahudileri ile birlik olarak Arap Müslümanlarına karşı savaşmışlardır. Bu yüzden Müslümanlara Hazz unvanı verilmiştir. Türk devletlerinde ilk kez paralı askerlik bu devlette vardır. Oldukça zengindir. Hazar Gölüne adını vermiştirler.

 Hazarlar ile ilgili bilmemiz gerekenler: 

 • Museviliği kabul eden ilk Türk devletidir.
 • Kürk Yolu ile ticaret yaparak zengin olmuşlardır.
 • Yaşadığı çağa “Hazar Barış Çağı” denirdi.
 • İçinde yaşayan Müslümanların başına “Hazz” adı verilen yöneticiler atanmıştır.
 • Müslüman Araplar ile savaşmışlardır.
 • Günümüzde Polonya’da yaşayan “Karaim” veya “Karaçay” Türkleri Hazarların devamıdır.

PEÇENEKLER

Boy halinde kaldılar, devlet kuramadılar. 1071 Malazgirt Savaşı sırasında Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasında yardımcı oldular. Bu boy göçebe yaşam sürdüğü için insanlar aç kalmıştır ve bundan dolayı İstanbul’u kuşatmışlardır. Sayıları az olduğu için Bizans İmparatoru bunun gerçek nedenini öğreniyor ve Peçeneklere paralı asker olmalarını teklif ediyor. Aç kalan Peçenekler bu teklifi kabul ediyor. Fakat Bizans Kralı Peçenekler’i Anadolu’nun farklı bölgelerine dağıtıyor.

BULGARLAR

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir. Avrupa’nın kuzeyinde İslamiyet’i kabul ettiler. Devlet dini İslam olan İlk Türk devletidir.

İtil Bulgarları Tuna Bulgarları
Almış Han zamanında İslamiyete girdiler. İbn-i Fadlan Seyahatnamesinde (Rihle) İtil Bulgarlarından bahseder. Müslüman tüccarlar etkilemiştir. Boris Han zamanında Hristiyan oldular. Çar unvanını kullandılar. Simon ilk Çar unvanını kullanan Türk hükümdarıdır.
NOT: Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılar’dır. Almış Han, Abbasilerden İslamiyet’i öğrenmek için heyet istiyor. İbn-i Fadlan’ın Rihlesinde geçer.

KIRGIZLAR

 • Ölüleri yakan tek Türk boyudur.
 • Kırgız adına ilk defa Orhun Abidelerinde rastlanır.
 • Dünya tarihinde milletler arası yarışma düzenleyen ilk devlettir.
 • Dünyanın en uzun destanı olan “Manas Destanı” Kırgızlara aittir. Günümüzde de yazılmaya devam ediliyor.

MACARLAR

 • Günümüzde Macaristan’da yaşarlar.

UZLAR

 • Hristiyan olan Oğuz boylarına denir.
 • Günümüzde Romanya’nın Dobruca bölgesinde yaşayan “Gagauz Türkleri” Uzlar’ın devamıdır.
 • Peçenekler gibi Bizans tarafından Selçuklu tarafına geçmişlerdir.

TÜRGİŞLER

 • Afganistan bölgesinde kurulmuşlardır.
 • Kendi adına para bastıran ilk Türk devletidir. Bağa Tarkan.

AKHUNLAR

 • İpek yolu mücadelesi var.
 • Göktürkler Sasaniler ile anlaşarak Akhunları yıktılar. Daha sonra Bizans ile anlaşarak Sasanileri yıkmışlardır.
 • Bizans’a ilk elçi bu zamanda gönderildi.

BAŞKIRTLAR

 • 1730-36 yıllarında Rusya’ya baş kaldırdı.
 • Günümüzde Rusya Federasyonu içerisinde yaşarlar.

KIPÇAKLAR

 • Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Oğuzlarla mücadeleleri anlatılır.
 • Rusya ile yapılan mücadeleler İgor destanına konu olmuştur.
 • Kodeks Kumanikus adında sözlük hazırlamışlar.
 • Hristiyan olup Avrupa’ya göç edenler asimile oldu.

SİBİRLER (SABARLAR)

 • Sibir yoldan sapmak demektir.
 • Yakutlar İskitler’in soyundan gelir. Karaip, Karaçay ise Hazar.

KİMEKLER

NOT: Avrupa’ya göç eden Türk boyları; Hunlar, Avarlar, Macarlar, Peçenekler, Uzlar ve Sibirlerdir. Hristiyan olmuşlardır.
 Bir sonraki konumuz: 

>> İslam Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz