İngilizce Gramer

Aşağıda İngilizceye dair tüm gramer konularını bulabilirsiniz. Bu konularda Türkçe açıklamaları çok fazla yapmayacağız. Çünkü İngilizce öğrenmek istiyorsak bunu İngilizce ana dilinde öğrenmek gerekiyor. Sizin yapmanız gereken tek şey kelime ezberlemek olacaktır. Tavsiyem ise bu sayfayı yazıcıdan çıkartıp bilmediğiniz kelimelerin üzerini renkli kalemle çizmeniz ve daha sonra anlamlarını bulup ezberlemeniz olacaktır. Unutmayın aşağıdaki konular özet niteliğindedir. Bu özet konulara başlamadan önce gramer kitabı edinmenizi ve o kitaplara çalışmanızı daha sonra tekrar ve kalıcılık için buradaki konulara çalışmanızı öneririm. Yorum yazmayı unutmayın. İyi çalışmalar.

English Tenses (Active Forms)

Active and Passive Voice

Simple Present (Present Simple) Passive Voice
Present Progressive / Continuous Non Passives
Simple Past (Past Simple) Stative Passives
Past Progressive / Continuous Passive with Get
Present Perfect Simple Get Married/Be Married
Present Perfect Progressive / Continuous

Sentences, Clauses and Phrases

Past Perfect Simple Yes/No Questions
Future Simple Wh- Questions
Future Progressive / Continuous Complex Question Formation
Future Perfect Subject-Verb Agreement
Regular Verbs Conjunctions and Linking Words
Irregular Verbs Basic Sentence Structure
Choosing the Correct Verb Tense Building Sentences
Less Common Tenses Sentence Structure and Punctuation

Conditionals and Wishes

Coordinators
Real Conditionals Subordinators
Present Unreal Conditionals Sentence Connectors
Past Conditionals Relative Clauses
Present Wishes Reduced Relative Clauses
Past Wishes Reducing Adverbial Clauses
Hope vs. Wish Restrictive Clauses

Infinitive and the -ing form

Noun Clauses
Go + Ving Clauses and Phrases
Gerunds Introductory Phrases
Infinitives Participal Phrases
To V or Not To V Structure Words

Adjectives

Parenthetical Statements
Adjectives Absolutes
Adjective Order

Nouns, pronouns

Verbs

Collective Nouns
Regular Verbs Count/Non-Count Nouns
Irregular Verbs Singular vs. Plural
Problems with Verbs Plurals and Nationalities
Choosing the Correct Verb Tense Noun and Verb Phrases
The Verb “Be” Pronouns
Non-Action Verbs Possessives
Noun and Verb Phrases There is/are
Action Vs. Status Noun Clauses
Causative Verbs

Adverbs

Verbs of Perception Adverbs
Semantic Verb Pairs Frequency Adverbs

Prepositions

Adverbs and Prepositions
Prepositions Intensifiers
Prepositions of Location

Other Grammar Topics

Prepositions: In, On, and At Articles
Adverbs and Prepositions Article Chart
Prepositions and Time Words Comparatives
Prepositions and Subordinators Used to
Verb and Preposition Collocations Using Time Expressions
Preposition Collocations with Be Reported Speech

Subjects, Objects

Tag Questions
Sentence Subjects Too/Enough
Subject-Verb Agreement When vs. How Long
Subject-Verb Agreement with Quantifiers It/That Constructions
Indirect Objects Appositives
Object Complements Embedded Questions
Types of Subjects and Objects Inversions

Modal Verbs

Parallelism
Basic Modals Parenthetical Statements
Past Modal

This, my, some, a lot of, etc.

Common Modal Usage This, That, These, Those
Have to – Necessity or Obligation Quantifiers
Modals Chart Some and Any
Table Most / Almost
Table Dangling Modifiers