İktisadi Sistemler


Bu bölümde İktisadi Sistemler öğrenci ders konu özetlerinin listesini bulabilirsiniz. Unutmayın burada paylaşılanlar “Not” niteliğindedir. Tamamen öğrencinin kendi anlatımına ve yazımına bağlıdır. Ayrıca burada her konunun paylaşılması da söz konusu değildir. Not niteliğinde olduğu için bazı konular bu listeye alınmayabilir. “Ders kitabı” niteliğinde değildir. Buradaki özetleri okumadan önce herhangi bir “Ders Kitabı” edinmeniz ve konulara oradan çalışmanızı tavsiye ederiz. Buradaki notlar “Ders Kitabını” bitirmiş konu tekrarı yapmak isteyenler için geçerlidir. Ders kitabına çalışmadan buradaki öğrenci notlarına çalışmanız size başarı getirmeyecektir. Ders kitabını bitirdikten sonra haftalık veya aylık ders özetlerini tekrar etmeniz konuyu daha kalıcı yapacaktır.


 Dersin Kapsam ve Amacı: 

Bu ders, çağdaş iktisadi ve politik sistemlerin analizi ve karşılaştırılması için gerekli temel araç ve yöntemleri sağlar. Çağdaş İktisadi sistemlerin düşünce, teori ve uygulama düzeylerinde karşılaştırmalı analizi.

 Dersin Öğrenim Çıktıları: 
  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, kapitalist ve sosyalist sistemlerin temel özellikleri ile ilgili bilgiye sahip olacaktır,
  2. İktisadi sistemleri karşılaştırmalı olarak tartışma yetisi kazanabilecektir,
  3. Küreselleşme konusunun gelişimini ve günümüzdeki durumunu tartışabilme yetisine sahip olabilecektir.
  4. Öğrenci iktisadi sistemlerin tarihsel ve entelektüel kökenleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  5. Öğrenci, iktisadi kalkınma/büyüme demokrasi ilişkilerini tartışabilme yetisine sahip olacaktır.
 Ders Konuları: 

Linklere tıklayarak ilgili konuya ulaşabilirsiniz.

 1-  İktisadi Sistem, Toplumsal Sistem ve Örgüt Kavramları

 2-  Ekonomik Sisteme Özgü Özellikler

 3-  Politika, İdeoloji ve Demokrasinin Koşulu

 4-  Kapitalizm ve Sosyalizmin Karşılaştırılması

 5-  Ekonomik Performans Kriterleri

 6-  Kapitalizmin Gelişim Süreci: Neden Avrupa?

 7-  Sanayi Devrimi ve Sonuçları

 8-  Dışsallık ve Piyasa Başarısızlığı

 9-  Amerika Ekonomisi