İktisadi Düşünce Tarihi


Bu bölümde İktisadi Düşünce Tarihi öğrenci ders konu özetlerinin listesini bulabilirsiniz. Unutmayın burada paylaşılanlar “Not” niteliğindedir. Tamamen öğrencinin kendi anlatımına ve yazımına bağlıdır. Ayrıca burada her konunun paylaşılması da söz konusu değildir. Not niteliğinde olduğu için bazı konular bu listeye alınmayabilir. “Ders kitabı” niteliğinde değildir. Buradaki özetleri okumadan önce herhangi bir “Ders Kitabı” edinmeniz ve konulara oradan çalışmanızı tavsiye ederiz. Buradaki notlar “Ders Kitabını” bitirmiş konu tekrarı yapmak isteyenler için geçerlidir. Ders kitabına çalışmadan buradaki öğrenci notlarına çalışmanız size başarı getirmeyecektir. Ders kitabını bitirdikten sonra haftalık veya aylık ders özetlerini tekrar etmeniz konuyu daha kalıcı yapacaktır.


 Dersin Kapsam ve Amacı: 

İktisadi Düşünce Tarihinin Eleştirel Değerlendirilmesi.

 Dersin Öğrenim Çıktıları: 
  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, başlıca iktisatçıları, iktisadi düşünce tarihi içinde önemli yeri olan dönem ve okulları karşılaştırabilecektir,
  2. Ortodoks ve hetorodoks okulları aralarındaki farklılıklarla karşılaştırabilecektir,
  3. Tarihsel perspektifte, iktisadi düşüncenin gelişmesini ve gelişmeyi belirleyen temel faktörleri analiz edebilecektir,
  4. Ekonomideki bilimsel devrim hakkında yorum yapabilecektir.
 Ders Konuları: 

Linklere tıklayarak ilgili konuya ulaşabilirsiniz.

 1-  İktisadi Düşünce Tarihi

 2-  Merkantilizm ve Temel İlkeleri

 3-  Fizyokrasi ve Temel İlkeleri

 4-  Klasik İktisat ve Temel İlkeleri

 5-  Adam Smith ve İktisadi Görüşleri

 6-  Malthus ve İktisadi Görüşleri

 7-  David Ricardo ve İktisadi Görüşleri

 8-  Jean Say ve İktisadi Görüşleri

 9-  Ana Akım İktisada Tepkiler

 10-  Sosyalizm ve Temel İlkeleri

 11-  Karl Marx ve İktisada Katkıları

 12-  Alman Tarihçi Okulu ve Temel İlkeleri

 13-  Marjinalizm ve Temel İlkeleri

 14-  William Jevons ve İktisadi Görüşleri

 15-  Neoklasik İktisat ve Temel İlkeleri

 16-  Alfred Marshall ve İktisadi Görüşleri

 17-  Wicksell ve İktisadi Görüşleri

 18-  Fisher ve İktisadi Görüşleri

 19-  Hawtrey ve İktisadi Görüşleri

 20-  Kurumsal İktisat ve Temel İlkeleri

 21-  Veblen ve İktisadi Görüşleri

 22-  Mitchell ve İktisadi Görüşleri

 23-  Galbraith ve İktisadi Görüşleri

 24-  Keynes ve İktisadi Görüşleri

 25-  Stockholm Okulu ve İktisada Katkıları

 26-  Neo-Klasik Sentez ve Temel İlkeleri

 27-  Lerner ve İktisada Katkıları

 28-  Samuelson ve İktisadi Görüşleri

 29-  Paracı İktisat Okulu ve Temel İlkeleri

 30-  Friedman ve İktisada Katkıları

 31-  Becker ve İktisada Katkıları