Büyüme Ekonomisi

 Dersin Kapsam ve Amacı :

Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik büyüme konusunda detaylı bir kavrayış kazandırmaktır.

 Dersin Öğrenim Çıktıları :

  1. Öğrenciler büyüme ekonomisinin temel kavramlarını iktisadi analizde kullanma becerisi kazanacaktır.
  2. Öğrenciler büyüme verilerini okuma ve değerlendirme becerisi kazanacaktır.
  3. Öğrenciler ülkelerin büyüme süreçlerini analiz etme becerisi kazanacaktır.
 Ders Konuları :