Ankara Üniversitesi Sözleşmeli 100 Personel Alacak!

0
16
Memur İlanı

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre Ankara Üniversitesinde toplam 100 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

93 Hemşire alımı kapsamında KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak gerekiyor.

6 Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) alımı kapsamında KPSSP93 Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak, 1 Ocak 1982 ve sonrası doğumlu olmak gerekiyor.

1 Diyetisyen alımı kapsamında KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak, 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak gerekiyor.

Genel şartlar şunlardır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.  maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2016 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvuruda istenilen belgeler ve başvuru yeri şu şekildedir:

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; Başvuru Formu, 1 adet vesikalık fotoğraf, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, Nüfus cüzdanı fotokopisi,  KPSS (B) grubu sonuç belgesi ile, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / Ankara adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz