Amerika Ekonomisi Hakkında Bilgi

0
53

Tarihsel açıdan baktığımızda kapitalizmin özünün müthiş bir dalgalanmaya açık olduğunu görürüz. Özellikle 1945 sonrası Amerika çok güçlenmiştir. Teknolojide bir numaradır. Savaştan hiç yıpranmamıştır. Eğitim düzeyi yüksek işçiye sahiptir. Çok zengindir. Milli geliri yüksektir. Yöneticiler iyidir, sermaye boldur. 1950 de Amerikalı işletmeciler bir numara olmuştur. 1950-1980 arası soğuk savaş dönemidir. 1953 Kore savaşı, 1973 Vietnam savaşı sıcak savaşların yaşandığı zamanlardır. 1973 de Bretton Woods sisteminin kırıldığını görürüz.

1973-1980 arası Amerika, Japonya karşısında paniğe kapılmıştır. Bu dönemde Amerika’da verimlilik düşmüş, üretim artışı zayıflamış, tasarruflar zaten düşüktür ve iyice düşmüştür. Bunun sonucunda tasarruflar yatırımları karşılayamamış ve bütçe açıkları, hatta devamında cari açıklar ortaya çıkmıştır. Bu dönemin bu denli Japon korkusu altında geçmesinin  sebepleri:

1- İş gücünün temelini oluşturan gençlikle ilgili sorunlar. Amerikan gençliği eğitime önem vermemeye başlamış, okulu terk etmiş alkol, ilaç kullanımı ve bununla beraber suçlarda artış topluma önemli bir maliyet yüklemiş. Emek gücünü zayıflatan bir sorun da fonksiyonel işsizliktir: Eğitimli insan vardır, okur yazar vardır; ancak mevcut işe göre yetişmiş adam yoktur. Amerika hocalarının %40’a yakını yabancı kökenlidir. Emek gücüne yeni katılan ve bu gücün %80’ini oluşturan azınlıklar, göçmenler ve kadınlar işe hazır değildir. Kısa vadede bu sorunların çözümlenmesi imkansızdır.

2- Refah devletinden kaynaklanan sorun: İşsizlik sigortaları, bebek ve çocuk yardımları insanların teşebbüs gücünü zayıflatmış. Amerikanlar buna İngiliz hastalığı der Japonlarda Amerikan hastalığı der.

3- Refah devleti dönemi içe kapalı bir ekonomi yarattı. Firma yönetimi kendine dönük, dünyayı tanımaz. Şirket yöneticileri uzun vadeli düşünemez. Yönetim çok kar elde etmek ister. Japonlarda ise bunun tersi durum vardır. Onlar az kar alıp daha çok işçi çalıştırmak ister.

4- Convergence Tezi (Yakınlaşma): Aradaki farkın giderek kapanması demektir. Bu doğal bir meseledir. Her güç mutlaka zayıflayacaktır, hiç bir güç nihai olamaz.

1990 yılından sonra Amerika yeniden atak yaptı:

  1. 1980-1988 Reagan Dönemi
  2. 1988-1992 Bush Dönemi
  3. 1992-2000 Clinton Dönemi

Bush dönemi, Reagan’ın bir devamı niteliğindedir. Clinton dönemi en parlak çağdır. Bu dönemde Clinton, Reagan’ın ektiği tohumların hasatlarını toplamıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz