18. Yüzyıl Islahatları

1
234
3. Selim
3. Selim

OSMANLI DEVLETİ 18. YÜZYIL ISLAHATLARI

GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Avrupa örnek alınmıştır.
 • Baskı ve şiddet yoluyla benimsetilmek istenmiştir.
 • Islahatlar daha kalıcı olmuştur.
 • Hukuk hariç her alanda yapılmıştır.
 • Saray, Ulema ve Asker ıslahatlara karşı çıkmıştır.

3. Ahmet Dönemi (1703 – 1730)

 • Lale Devri 1718 – 1730
 • 1718’de Pasarofça ile başlar 1730 Patrona Halil İsyanı ile son bulur.
 • Padişah 3. Ahmet. Sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.
 • Minyatürcü Levni, şairi ise Nedim’dir.
 • Avrupa ilk defa örnek alındı.
 • Lale devrinde askeri ıslahat yoktur.

Lale Devri Islahatları

 • İlk defa matbaa Macaristan’dan İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından getirildi. Osmanlı’ya getirilen ilk teknik yeniliktir.
 • Dini eserin basımı yasaktır. Vani Mehmet Efendiye ait olan “Van Kulu Lügatı” basılmıştır.
 • İlk defa geçici elçilikler açıldı. Paris, Viyana, Varşova ve Moskova’dır.
 • İlk elçi Paris’e gönderilen 28 Mehmet Çelebi’dir. Paris sefaretnamesini yazdı. Bu batıya açılan ilk pencere kabul edilir.
 • Tercüme encümenliği kuruldu.
 • Çiçek aşısı getirilmiştir. İran’dan getirilmiştir.
 • Tulumbacılar Ocağı kuruldu.
 • Barok, Rokoko ve Gotik tarzı üslup benimsendi.

1. Mahmut Dönemi Islahatları

 • Ülke içinde kütüphaneler açtırdı. El yazısı eserleri toplattı.
 • İlk defa batı tarzında ıslahat yaptı.
 • İlk defa batıdan bir uzman getirdi. Comte de Bonneval – Humbaracı Ahmet.
 • Osmanlı tarihinde batı tarzında ıslah edilen ilk kurum “Humbara Ocağıdır.”
 • Osmanlı tarihinde batı tarzında açılan ilk teknik okul ise “Hendeshanedir.”

3. Mustafa Dönemi Islahatları

 • Koca Ragıp Paşa Sadrazamdır.
 • Deniz Mühendishanesi kuruldu. Bahri Hümayun.
 • İlk defa iç borçlanma yapıldı. Esham senetleri veriliyor ve ilerde kağıt paraya geçişin ilk aşaması sayılır.
 • Sürat topçuları ocağı kuruldu.

1. Abdülhamit Dönemi Islahatları

 • Cülus bahşişini verme geleneğini yasakladı.
 • Ulufe alım satım yasaklandı.
 • İstihkam okulu açılmıştır.
 • Kürk satışı yasaklandı.
 • Bilim insanlarının kendi kıyafetleriyle kendi dilleriyle ve kendi dinlerinde devlette çalışmasına izin verildi.
 • Ünlü sadrazam Halil Hamit Paşa’dır.
 • 3. Selim ve 2. Mahmut Islahatlarının önünü açmıştır.

3. Selim Dönemi Islahatları

Genel Özellikleri

 • Nizamı Cedit yaptığı tüm ıslahatlara verilen addır.
 • Yaptığı ıslahatlarda Fransa’yı örnek aldı.
 • Osmanlı tarihinde radikal yönde ilk ıslahatları yapmıştır.
 • Kabakçı Mustafa Paşa isyanı ile sona erdi.

Dönemin Islahatları

 • İlk defa kalıcı elçilik açıldı. Londra’da Yusuf Agah Efendi.
 • 3. Selim ıslahatlarında önemli rol oynayan Avusturya elçisi Ebubekir Ragıp Efendidir.
 • İlk defa devlet matbaası kuruluyor. “Matbaayı Amire”
 • Deniz mühendishanesi geliştirilerek “Mühanedishane-i Bahri Hümayun” açıldı.
 • Mühendishane-i Berr-i Hümayun açıldı. Kara mühendishanesi.
 • Fransızca sadece askeri okullarda zorunlu ilk yabancı resmi dil ilan edildi.
 • Levent ve Selimiye kışlaları yapıldı.
 • Yerli malı kullanılması 3. Selim zamanında teşvik edildi.
 • Şeyhülislamın yetkileri kısıtlandı.
 • Nizamı Cedit adıyla bir ordu kuruldu.
 • İradı Cedit hazinesi Ordunun masraflarının karşılanması için kuruldu.
 • İlk galibiyet Napolyon’a karşı Fransa’yı yendi. Cezar Ahmet Paşa.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz